Social


FIECĂRUI COPIL ASISTAT DE FUNDAŢIE, ÎI CĂUTĂM O FAMILIE POTRIVITĂ INDIFERENT DE CONDIŢIA LUI MEDICALĂ, RELIGIE, ETNIE.


Ca alternativă la instituţionalizare, Fundaţia noastră, prin Serviciul Protecţie de Tip Familial şi Adopţie aduce un mesaj tuturor că are capacitatea de a pregăti familii pentru a lua în plasament sau a adopta copii, indiferent de starea de sănătate mentală, fizică sau socială a acestor copii.


Fundaţia oferă sprijin acestor familii pentru ca misiunea de a creşte sănătos un copil să fie împlinită cu satisfacţii majore în ochii proprii, cei ai semenilor, ai comunităţii, dar mai ales în ochii lui Dumnezeu.


Misiunea noastră

  • Serviciul Protecţie de Tip Familial şi Adopţie instrumentează măsurile de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi prin reintegrare în familia firească, plasamentul sau adopţia în familii creştine.


Măsuri care se iau pentru copiii instituţionalizaţi la Fundaţie:

  • Reintegrare în familia firească sau extinsă

  • Plasamentul copilului la o familie sau la o persoană substitutivă

  • Adopţia


Realizări 1995-2007

  1. Adopţii: 29 copii adoptaţi în 25 familii (din care 3 copii cu nevoi speciale) din totalul de 30 familii şi 2 copii (1 copil cu nevoi speciale) în proces de adopţie

  2. Plasamente: 24 copii în 17 familii (din care 8 copii cu nevoi speciale); 1 copil cu nevoi speciale în procedură de plasament familial

  3. Reintegrări: 5 copii

  4. Prevenţii: în cadrul programului „Provita” la Spitalul Matern în perioada 2001-2005 cu o medie de 50 de cazuri pe an

* inclusiv copii de etnie rromă“ împarte-ţi pâinea cu cel flămând, şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-l şi nu întoarce spatele semenului tău. ”
(Isaia 58:7)