Valorile Biblice ale Fundației

  • Excelenţă: Ne străduim să oferim cea mai bună îngrijire copiilor şi familiilor asistate şi să punem nevoile celor cu care colaborăm, mai presus de ale noastre.
  • Integritate: Scopul nostru este să comunicăm deschis şi onest şi să ne tratăm unii pe alţii cu profesionalism, integritate şi respect.
  • Respect: Ne străduim să tratăm colegii, comunitatea şi cei pe care îi servim, aşa precum Domnul Hristos ne trateaza pe noi, în umilinţă cu o inimă generoasă, iertându-ne unii pe alţii în dragoste.
  • Dare de seamă: Noi dăm socoteală lui Dumnezeu, donatorilor noştri în supunere faţă de legislaţia fiscală, într-o manieră responsabilă, ca buni administratori ai tuturor lucrurilor încredinţate nouă.
  • Lucru în echipă: Rezultatele misiunii sunt clădite pe puterea întregului colectiv RCE, folosind o bogată varietate de daruri spirituale, instruiri profesionale şi abilităţi unice. Lucrând împreună în echipă, apreciind contribuţia celuilalt, iată esenţa valorilor RCE-ului.