CARITATE


Acest serviciu doreşte să preîntâmpine şi să rezolve situaţiile ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi se adresează copiilor aflaţi în dificultate, familii cu venit insuficient necesar existenţei, familii cu mulţi copii, familii cu copii cu nevoi speciale, persoane cu dizabilitati.

Activitatea de bază este cea de ajutorare materială, financiară şi consiliere a persoanelor asistate in vederea prevenirii separării copilului de familia naturală, a abandonului şcolar, reducerea numărului cazurilor sociale temporar sau permanent, ridicarea nivelului de trai a unor familii asistate si crearea unui climat normal de viaţă.

  • Ajutor material concretizat prin donaţii de alimente, bani, rechizite şcolare, medicamente, îmbrăcăminte, încălţăminte, material lemnos pentru încălzire, obiecte electrocasnice, mobilier, renovări de locuinţe, materiale pentru reparaţii, renovare , extindere, construcţie imobile de locuit cât şi construcţii anexe, tabere de vara.

   Ajutor finanaciar concretizat prin: plată taxe şcolare, transport public, facturi întreţinere, datorii, alte cheltuieli. De asemenea fundatia acorda împrumuturi în lei fără dobândă pe termen scurt sau lung care vin în întâmpinarea rezolvării unor nevoi ale beneficiarului, ca de exemplu: achiziţionare bunuri pentru dotare locuinţă, reparaţii, re-amenajări imobil, racordare la reţeaua de apă potabilă, gaz metan, canalizare, taxe şcolarizare pentru copil, alte situaţii.

   Asistenta si consiliere pe teme creştine, civice, sociale şi conjugale.

 • Ajutorul poate fi ocazional , pe termen scurt sau termen lung pe baza sesizării verbale sau scrise.

  Persoana de contact:

  Martin Doina : 0257 256392

  0257 404060

  dmartin [coada de maimuta] rcenterprises.org