Consiliere

„Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi”
(Psalmul 68:6a)


Aşa cum foarte bine ştiţi, a avea un copil este o mare bucurie, dar şi o mare responsabilitate. Copilul este o fiinţă care se formează sub grija şi atenţia voastră, şi de multe ori, ca părinte, ai vrea să ştii ce să îi oferi, pentru a-l ajuta să se dezvolte la potenţial maxim.


Serviciul Protecţie de tip Familial şi Adopţie oferă:

  • consiliere, informare şi orientare către serviciile Fundaţiei sau alte instituţii de profil (D.G.A.S.P.C., Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, Serviciul Social al Consiliilor locale, cabinete medicale de profil) pentru:

  • cei care doresc să aducă un copil în familia lor

  • cei care au copii cu diferite probleme – de adaptare, creştere, educare sau cu dizabilităţi

  • cazuri sociale

  • consiliere pentru cei care îşi asumă rolul de persoană sau familie adoptatoare, ori de plasament, în scopul de a împlini cu bucurie şi maturitate pe deplin acest rol major

  • consiliere pentru cazurile de iminenţă de abandon (a copilului, şcolar)

  • consiliere spirituală, civică, socială pentru cazurile de reintegrare în familia naturală sau lărgită a copilului

  • consiliere juridică

  • psihologică individuală, de grup pentru copii şi familii şi terapie prin joc, sistemică a cuplului şi familieiPentru familiile potenţial adoptatoare serviciul Protecţie de tip Familial şi Adopţie asigură cursul de instruire pentru asumarea rolului de părinte potenţial adoptator. Pe parcursul procesului de evaluare a familiei care doreşte să adopte copil, se asigură consiliere constantă într-un mediu securizant şi armonios propice deschiderii şi comunicării. Pe durata procesului de urmărire post-adopţie se asigură materiale de specialitate specifice problemei cu care se confruntă familia, sugestii de soluţionare a situaţiilor problematice şi încurajare.

Pentru familiile de plasament serviciul Protecţie de tip Familial şi Adopţie asigură suport psihologic, material şi asistenţă ori de câte ori familia solicită acest sprijin în situaţiile diverse cu care se confruntă acestea.“ împarte-ţi pâinea cu cel flămând, şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-l şi nu întoarce spatele semenului tău. ”
(Isaia 58:7)