„Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi”
(Psalmul 68:6a)


Ca arta şi ştiinţa de a ajuta oamenii crească şi se dezvolte pe parcursul duratei lor de viaţă, consilierea sprijină persoanele aflate în diferite stadii, provocări, şi tranziţii în viaţă.


Departamentul de Consiliere al fundaţiei asigură consiliere psihologică, spirituală pentru beneficiarii fundaţiei. Aici avem instrumentele necesare pentru a ghida şi ajuta reuşiţi. Vom face toate resursele noastre disponibile pentru beneficiari. Lucrăm împreună ca o echipă într-o abordare implicată, proactivă şi de susţinere pentru a asigura creşterea şi armonizarea personală.


Scopul Departamentului de Consiliere este îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor în situaţie materială precară şi a membrilor familiilor acestora prin identificarea resurselor personale şi comunitare. Astfel, beneficiarii vor deveni participanţi activi în societatea globală de astăzi.

Misiunea Departamentului de Consiliere este de a facilita dezvoltarea personală, socială, spirituală a beneficiarilor, în colaborare cu familiile şi comunităţile.

Pentru a îndeplini această misiune, Departamentul de consiliere prin consilierii săi oferă următoarele servicii:

  • consiliere, informare şi orientare către serviciile Fundaţiei sau alte instituţii de profil (D.G.A.S.P.C., Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, Serviciul Social al Consiliilor locale, cabinete medicale de profil) pentru:cei care doresc aducă un copil în familia lor; cei care au copii cu diferite problemede adaptare, creştere, educare sau cu dizabilităţi;cazuri sociale;

  • consiliere pentru cei care îşi asumă rolul de persoană sau familie adoptatoare, ori de plasament, în scopul de a împlini cu bucurie şi maturitate pe deplin acest rol major

  • consiliere pentru cazurile de iminenţă de abandon (a copilului, şcolar)

  • consiliere spirituală, civică, socială şi pentru cazurile de reintegrare în familia naturală sau lărgită a copilului

  • consiliere juridică

  • consiliere psihologică individuală, de grup pentru copii şi familii şi

  • terapie prin joc, sistemică a cuplului şi familiei, raţional-emotivă folosind metode şi tehnici creative, ludice ce au fost construite în jurul copilului pentru a-i maximaliza potenţialul personal, valorificând abilităţile personale (mimă, modelaj, mişcare ritmică, muzică, pictură, joc)

Pentru familiile de plasament şi potenţial adoptatoare Departamentul de Consiliere asigură pregătirea familiei pentru a creşte, educa şi forma abilităţi de viaţă independentă pentru copiii pe care doresc îi crească. Pe parcursul procesului de consiliere se asigură un mediu securizant şi armonios propice deschiderii şi comunicării. Pe durata procesului de plasament se asigură materiale de specialitate specifice problemei cu care se confruntă familia, sugestii de soluţionare a situaţiilor problematice şi încurajare, suport psihologic, material şi asistenţă ori de câte ori familia solicită acest sprijin în situaţiile diverse cu care se confruntă acestea.

împarte-ţi pâinea cu cel flămând, şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-l şi nu întoarce spatele semenului tău. ”
(Isaia 58:7)

Date de contact :

Psiholog: Cara Bolos

Adresa email: cbolos [coada de maimuta] rcenterprises.org

Nr telefon :0725217802