Plasamente

„ Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi”
(Psalmul 68:6a)În cazul în care un copil abandonat nu poate fi integrat în familia firească sau familia extinsă, şi la care familia biologică nu e de acord cu deschiderea procedurii de adopţie Fundaţia caută o familie substitutivă prin măsura plasamentului familial.

Obiectivele procesului de instituire a măsurii plasamentului familial:

  • Identificarea familiilor sau persoanelor cărora le pot fi daţi în plasament copii

  • Asigurarea de asistenţă şi sprijin acelei familii sau persoane cărora le-a fost dat în plasament un copil, pe toată durata acestei măsuri

  • Păstrarea şi încurajarea menţinerii legăturii copilului cu familia firească


Fundaţia organizează întâlniri cu grupuri de suport pentru familiile de plasament în vederea asigurării unei cât mai reuşite adaptări a copilului în familie şi a familiei la problematica creşterii, educaţiei, evoluţiei socio-psiho-medicale a copilului în familie.


Fundaţia organizează tabere de vară în diferite locaţii din ţară la care participă copii adoptaţi sau copii aflaţi în plasament; aceştia sunt repartizaţi pe grupe de vârstă şi sunt însoţiţi de unul din părinţi şi/sau de fraţii şi surorile familiei de plasament sau adoptive.


Plasamente 1995-2007
24 copii în 17 familii (din care 8 copii cu nevoi speciale); 1 copil cu nevoi speciale în procedură de plasament familial


linkuri

  • Grupuri de suport - în lucru
  • Tabere de vară

“ împarte-ţi pâinea cu cel flămând, şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-l şi nu întoarce spatele semenului tău. ”
(Isaia 58:7)